Rozvrh aktivit

Aktuální rozvrh aktivit...viz REZERVACE

 

  Rezervaci je možné zrušit max. 3 hodiny před začátkem dané aktivity ( pouze přes rezervační systém, a nebo tel. na č. 380 727 103 ), jinak je  klient povinen hodinu uhradit , a to odebráním bodu z  bodové karty nebo  uhrazením částky ve výši 150,-Kč.

Skupinové cvičení se koná pouze s 5 a více osobami !